Hóa chất Shell GTL Sarawax SX55R

Shell GTL Sarawax SX55R (còn gọi là SX55R) là một loại sáp paraffin tổng hợp bao gồm các phân tử ankan mạch thẳng được trùng hợp từ khí tự nhiên thông qua quá trình tổng hợp Fischer-Tropsch.

Hiện tại về bản chất là một nguyên liệu ankan, Shell GTL Sarawax SX55R ổn định và thể hiện tốt chống oxy hóa. Tuy nhiên, nó có thể được chức năng hóa nếu được yêu cầu.