Hóa chất Polysorbate 20 (Tween 20)

Hoá chất Tween 20 là một ester sorbitol polyoxyetylen thuộc họ polysorbate. Nó là một chất tẩy rửa không ion có trọng lượng phân tử 1.225 dalton, chứa 20 đơn vị ethylene oxide, 1 sorbitol và 1 lauric acid là axit béo thiết yếu.

Các tiểu đơn vị ethylene oxide chịu trách nhiệm về đặc tính ưa ẩm của chất hoạt động bề mặt, trong khi chuỗi hydrocarbon cung cấp môi trường kỵ nước. Sorbitol tạo nên vòng xương sống nơi các polyme ethylene oxide được thêm vào

Danh mục: