Hóa chất Methyl Paraben

Methylparaben là một trong những dẫn chất của Paraben, có thể hòa tan trong nước. Trong các loại sản phẩm chăm sóc da và chăm sóc cá nhân, Methylparaben là thành phần giữ vai trò làm chất bảo quản để giúp làm tăng thời hạn sử dụng cho sản phẩm.

Danh mục: