Hóa chất Sodium Carboxymethyl cellulose (CMC)

CMC (Carboxymethyl cellulose) thực chất là muối natri của carboxymethyl cellulose. CMC được sử dụng như một chất tạo độ nhớt, chất tạo đặc. Và để ổn định nhủ tương cho các sản phẩm khác nhau bao gồm cả kem. Nó có tác dụng pha loãng hồ vừa có tác dụng bám dính nên cũng được dùng phổ biến trong những sản phẩm cần đến chất tạo đặc.

Xuất xứ: Trung Quốc