Hóa chất Vaseline

Vaselin có thành phần là hỗn hợp các Hydrocarbon no rắn và lỏng, nó được tinh chế từ dầu mỏ và đã được tẩy màu. Vaselin dạng đặc, sệt màu nâu vàng tùy thuộc vào nhiệt độ của môi trường, có màu trắng ngà, trong suốt và có ánh huỳnh quang nhẹ vào ban ngày khi ở trạng thái tan chảy.

Danh mục: