Hóa chất H3PO4

H3PO4 (Axit Photphoric) còn có tên gọi khác như Trihiđroxiđioxi đo photpho, Axit orthophotphoric. Đây là chất rắn tinh thể không màu, tan trong nước và có tính oxit trung bình ứng dụng quan trọng trong công nghiệp và đời sống.

Xuất xứ : Trung Quốc, Việt Nam

Danh mục: