Hóa chất BHT – Butylated hydroxytoluen

BHT (Butylated Hydroxytoluene) là một chất chống oxy hóa. Nó phản ứng với các gốc oxy tự do, làm chậm quá trình oxy hóa của các thành phần trong sản phẩm có thể gây ra những thay đổi về khẩu vị hoặc màu.

Xuất sứ : Nga

Danh mục: